Tyto stránky jsou věnovány československým ošetřovatelkám, které sloužily v Československém červeném kříži během 2. světové války, kdy ČsČK sídlil v zahraničí, konkrétně v Londýně ve Velké Británii. Jeho činnost dosahovala skrze delegatury do mnoha zemí světa. Staral se hlavně o československé vojáky, ale nemenší měrou i o československé emigranty a v třetí řadě bylo myšleno i na pomoc Československu po jeho osvobození.

Facebook